Aktuality PČR

17. 6. 2019

Dne 12. června 2019 schválil Senát Parlamentu České republiky novelu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění, jak jej dne 14. května 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky....

07. 6. 2019

… nebo alespoň českou policií. A zní zhruba takto:
1. Na vládě leží tajný pozměňovací návrh k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který se týká výsluhových nároků.
2. Výsluhy mají mít strop 20...

01. 6. 2019

Byť je krásná, sluncem zalitá sobota, dovolujeme si Vás informovat o smutných událostech a s nimi spojenými sbírkami, které vyhlašuje Nezávislý odborový svaz Policie České republiky. Dnešním dnem byly zahájeny 2 veřejné sbírky a to

27. 5. 2019

Vážené kolegyně a kolegové veteráni, tímto si vás dovolujeme pozvat na OLYMPIÁDU VETERÁNŮ NOS PČR 2019, která se uskuteční dne 24. srpna 2019 v areálu Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Pardubice Čeperka.

15. 5. 2019

Dne 10. května 2019 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu novelu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Základem pro novelu byl vládní návrh úpravy zákazu jiné výdělečné činnosti, který byl důsledkem...

07. 5. 2019

Předsednictvo NOS PČR se dne 7. 5. 2019 na svém zasedání zabývalo aktuálními pozměňovacími návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb.

07. 5. 2019

Předsednictvo NOS PČR vnímá s hlubokým zármutkem tragické úmrtí příslušníka VS ČR v rámci výkonu služby při dopravní nehodě dne 2. května 2019 a současně vyjadřuje hlubokou soustrast rodině zemřelého. V nejbližších dnech vyhlásí předseda NOS PČR...

21. 3. 2019

Dne 21. 03. 2019 se uskutečnila 20. schůze Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Třetím bodem jednání schůze byl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků...

13. 3. 2019

„Příslušnickým“ veřejným míněním napříč bezpečnostními sbory v minulých dnech významně zahýbala novela poslance Zdeňka Ondráčka, jejímž neuralgickým bodem, kromě jiných méně neuralgických bodů, byl návrh na nezapočtení odměn poskytovaných podle...

13. 3. 2019

V lednu tohoto roku došlo k zásadní změně v náhledu na nárok příslušníka na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí služebního funkcionáře a na náhradu nemajetkové újmy za nesprávný postup služebního funkcionáře.

Stránky