Aktuality PČR

07. 1. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dáváme tímto na vědomí členům NOS PČR, že došlo ke sloučení aktiv České pojišťovny a.s., České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. a Generali Pojišťovny a.s.

03. 1. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že se množí otázky ke zrušení benefitu Multisport, opětovně sdělujeme, že z důvodu administrativní zátěže a nákladnosti spojené s provozem benefitu MultiSport, byl nucen NOS PČR ukončit smlouvu...

03. 12. 2019

Dobrý den kolegyně, kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat všem přítomným delegátům 12. sjezdu Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, který se konal dne 28. – 29. listopadu 2019 v Institutu veřejné správy v Benešově, a to, za...

25. 11. 2019

Tak jsme si zase přečetli v časopisu Reflex, jak ty zpropadené výsluhy škodí policii, celníkům a celé společnosti, sice bez bližší analýzy, srovnání a především znalosti, ale se zcela jasným závěrem, že jde přežitek minulého režimu a je tedy...

22. 11. 2019

Jak již včera definitivně potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček, nedojde k obávanému krácení slíbeného navýšení služebních příjmů o 1 500 Kč u příslušníků bez směnnosti,

14. 11. 2019

Na dnešním jednání výborů NOS PČR pro policii a pro vězeňskou službu bylo přijato usnesení, které reaguje na hrozící negativní vývoj v oblasti služebních příjmů v roce 2020. Širšímu vedení NOS PČR napříč bezpečnostními sbory není lhostejná...

13. 11. 2019

To, že každý den se něco děje, je jasné, to by nebyly dějiny. Ale co se odehrává v těchto dnech v policii a s policií, je už na pováženou. Všichni příslušníci předpokládali, že to co bylo veřejně prohlášeno a garantováno, bude platit. Tedy, že...

25. 10. 2019

Vážení členové NOS PČR, informujeme vás tímto o spuštění avizovaného systému výměny informací NOS PČR, který je založen na platformě Paysy. Přínosem tohoto systému, schváleném předsednictvem i oběma Výbory, by mělo být efektivní výměna informací...

01. 10. 2019

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky z podnětu Základní organizace NOS PČR Pelhřimov si dovoluje Vás touto cestou informovat o vyhlášení veřejné sbírky, kterou chceme podpořit pozůstalé po policistovi pprap. Jiřím Vackovi (38 let) a...

30. 9. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 25. září 2019 jsem písemně oznámil předsednictvu NOS PČR, tedy výkonnému orgánu, kterému předsedám, mé rozhodnutí o odstoupení z funkce předsedy NOS PČR. Výkon funkce podle stanov NOS PČR zaniká uplynutím...

Stránky