Hlášení škodních událostí

Pojistný produkt České pojišťovny

Rámcová smlouva k pojištění nemoci nebo úrazu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ode dne 1. 1. 2019 je každý člen NOS PČR pojištěn u České pojišťovny, když došlo k nahrazení pojistného produktu od pojišťovny Kooperativa.
Protože se hromadí dotazy jak řešit škodní události a jak uplatňovat pojistná plnění u tohoto produktu, zasílám Vám zjednodušený návod, jak v takovém případě postupovat.
Číslo Rámcové pojistné smlouvy k pojištění nemoci nebo úrazu je 5711516316. Číslo rámcové smlouvy  je nutné vždy uvést při všech pojistných událostech týkajících se nemoci nebo úrazu, který vždy musí být spojen s pracovní neschopností.
U nemoci je nutné, pokud se jedná o zaměstnance, nahlásit pojistnou událost nejpozději do 14 dnů, u příslušníků nejpozději do 28 dne nemoci.

Možnosti nahlášení nemoci:
1) E-mailem na adresu info@zdravi.cz
2) Prostřednictvím formuláře na webových stánkách www.zdravi.cz
3) Telefonicky na infolinku 267 222 515 v pracovní dny od 8 do 18 hodin.
4) Osobně na kterémkoliv obchodním místě České pojišťovny.

Pokud se jedná o mimopracovní úraz spojený s pracovní neschopností, hlásí se pojistná událost bez zbytečných odkladů.

Možnosti nahlášení úrazu:

1) Elektronicky prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.ceskapojistovna.cz
2) telefonicky na čísle klientského servisu 241 114 114.
3) Zasláním formuláře na adresu: Česká pojišťovna a.s. P. O. BOX 305, 659 05 Brno.
4) Osobně na kterémkoliv obchodním místě České pojišťovny.

Vždy budete potřebovat kopii pracovní neschopnosti!!!
Datum hlášení pojistné události je důležité, protože pozdní nahlášení spadá do výluk a pojišťovna nemusí hradit dobu pracovní neschopnosti do oznámení pojistné události.

Poslední důležitá informace: Každý člen, který bude požadovat plnění, musí mít odeslanou přihlášku do pojištění u České pojišťovny (viz příloha).

 

 

Oznámení škodní události při výkonu povolání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ode dne 1. 1. 2019 je každý člen NOS PČR pojištěn u České pojišťovny, když došlo k nahrazení pojistného produktu od pojišťovny Kooperativa.
Protože se hromadí dotazy jak řešit škodní události a jak uplatňovat pojistná plnění u tohoto produktu, zasílám Vám zjednodušený návod, jak v takovém případě postupovat.
Číslo Rámcové pojistné smlouvy k pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání je 20883853-50 (na událásti vzniklé do 11. 12. 2019!!) NOVĚ 44817479-82!!. Číslo rámcové smlouvy  je nutné vždy uvést při všech pojistných událostech týkajících se pojistné události z pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli.

Bez zbytečného odkladu nahlaste škodu pojišťovně:
Telefonicky na telefonní číslo 241 114 114 v pracovní den od 07.00 – 19.00 hodin
Prostřednictvím formuláře viz.příloha
Osobně na kterémkoliv obchodním místě České pojišťovny.

Co k oznámení škody potřebujete:
Datum, čas a místo vzniku škodní události
Číslo pojistné smlouvy 20883853-50 (na škodní události vzniklé do 11. 12. 2019) NOVĚ 44817479-82!!
Příčinu škody (popis škodného děje)
Rozsah škody včetně předpokládané výše
Identifikační údaje, včetně kontaktních údajů pojištěného

Jak se chovat při škodě:
Informujte poškozeného o svém odpovědnostním pojištění. Je-li to možné, vyzvěte ho k zachování stavu způsobeného škodní události pro nezbytné šetření České pojišťovny přip. k zajištění dostatečného důkazního materiálu k příčině a rozsahu škody (např. fotodokumentace, filmový záznam, zajištění svědků)
Zjistěte jméno a kontakty na poškozeného
Bez zbytečných odkladů oznamte škodu pojišťovně

 

Petr Cieluch, člen předsednictva za VS ČR
Nezávislý odborový svaz Policie České republiky
Bartolomějská 7
110 00 Praha 1
Tel: +420 734 412 425
e-mail:
cieluch@nosp.cz
web: http://www.nospcr.cz