Kontakty

Předsednictvo

Adresa:
Nezávislý odborový svaz Policie České republiky
ul. Bartolomějská 7, Praha 1, PSČ 110 00
IČ 49629034
Datová schránka: 7iud2sc

 

 

Předseda
Tomáš MACHOVIČ 

   
Mobilní telefon +420 725 067 467
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail machovic@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 940
Služební e-mail podatelna@nosp.cz

Kompetence:

Řízení Nezávislého odborového svazu Policie České republiky.
Jednání s představiteli moci zákonodárné a výkonné, s představiteli politických stran a hnutí nebo s představiteli podobných subjektů a s vedením bezpečnostních sborů.
Prozatímní kompetence předsedy NOS PČR: Agenda členů svazu z celorepublikových útvarů, ministerstev, ev. dalších subjektů, kde nepůsobí základní organizace nebo rady útvaru, agenda veteránů NOS PČR, spolupráce s předsedou výboru pro veterány, agenda veřejných sbírek NOS PČR a jednotlivých dílčích sbírek.

 

 

První místopředseda NOS PČR 
Mgr.et Bc. Milan SYNEK

   
Mobilní telefon +420 603 342 258
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail synek@nosp.cz
Služební telefon  
Služební e-mail  
   
Kompetence:

Odborové činnosti za PČR a zastupování předsedy ve věcech společných a ve věcech PČR.

Celosvazová problematika spolkového rejstříku, ochrany osobních údajů (nařizení EU GDPR) a vnitřních předpisů.

  

 Petr Cieluch
Místopředseda NOS PČR pro vězeňskou službu
Petr CIELUCH
Vazební věznice Ostrava
   
Mobilní telefon +420 734 412 425
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail cieluch@nosp.cz
Služební telefon +420 724 218 433 
Služební e-mail  
   

Kompetence:

Odborové činnosti za VS a zastupování předsedy ve věcech VS
Celosvazová problematika ukončených právních pomocí

 

Členové Předsednictva

 

Člen Předsednictva NOS PČR
René di Lenardo

   
Mobilní telefon  +420 739 534 678
Civilní e-mail  dilenardo@seznam.cz
Služební telefon  +420 974 623 686
Služební e-mail  
   

Kompetence:

 

 

 
Člen Předsednictva NOS PČR
JUDr. Petr TOMEK
 
 
   
Mobilní telefon +420 603 421 823
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail petr_tomek@centrum.cz
Služební telefon  
Služební e-mail krpa.nospcr@pcr.cz
   

Kompetence:

Odborové činnosti za PČR
Celosvazové poskytování právního poradenství ve věcech služebního poměru, konzultace ve věcech poskytování právní pomoci ze strany D. A. S.. 

  

 

Člen Předsednictva NOS PČR pro vězeňskou službu
Mgr. et Bc. Jiří Grosman

   
Mobilní telefon  +420 602 554 996
Civilní e-mail  jirigrosman@seznam.cz
Služební telefon  
Služební e-mail  
   

Kompetence:

 

 

Člen Předsednictva NOS PČR 
   
Mobilní telefon  
Civilní e-mail  
Služební telefon  
Služební e-mail  
   

Kompetence:

Odborové činnosti za PČR

Problematika ekonomiky svazu . Analýza možného přechodu k modelu servisní společnosti podle vzoru GdP. Prezentační materiály a komunikace se základními organizacemi (společně s předsedou)

Kontrolní komise

 Vladimír Černý

 

 

 

 

 

 

Předseda Kontrolní komise NOS PČR

kpt. Ing. Vladimír ČERNÝ

e-mail
pro podání podnětu
 kontrolori@nosp.cz
Mobilní telefon  +420 775 951 502
Služební e-mail cerny@nosp.cz 
  

Místoředseda Kontrolní komise NOS PČR

prap. Bc. Tomáš JARKOVSKÝ

Mobilní telefon +420 777 016 158
Služební e-mail jarkovsky@nosp.cz
  

Další členové Kontrolní komise NOS PČR:

Lukáš HANŠPACH - kontrolori@nosp.cz 
Bc. Hynek HARUDA - haruda@nosp.cz
Patrik SCHANDL - kontrolori@nosp.cz
Mgr. Bc. Rudolf ČECH
Jan BAUDIS – baudis@nosp.cz

Rozhodčí komise

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda Rozhodčí komise NOS PČR 

prap. Mgr. Vladimír FORETNÍK

e-mail
pro podání podnětu
rozhodci@nosp.cz
Mobilní telefon +420 773 756 567
  

Další členové Rozhodčí komise NOS PČR:

Mgr. Stanislav NEUMAN - místopředseda rozhodčí komise

por. Mgr. et Mgr. Michal JILEČEK

Bc. Luděk LINHA

Sekretariát

Datová schránka: 7iud2sc

Pro dotazy, či informace používejte email podatelna@nosp.cz

Pro dotazy, či informace k Multisport používejte email multisport@nosp.cz

Pro dotazy, či informace k tisku průkazek používejte email prukazky@nosp.cz


 

 

NECHÁNSKÁ Barbora 
administrativní pracovník:

 • zpracování pošty (e-mail: podatelna@nosp.cz, datová schránka, poštovní zásilky)
 • vedení jednacího protokolu (přidělování odpovědným osobám dle agendy)
 • příprava jednání orgánů NOS PČR
 • vyřizování požadavků právních pomocí, DAS a České pojišťovny 
Mobilní telefon  
Pracovní email podatelna@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 949

 

HLAVICOVÁ Simona
administrativní pracovník:

 • správa komunikačních kanálů (Twiter, vyhledávání a zpracování tematických článků pro web www.nospcr.cz)
 • agenda evidence veteránů (přihlášky, platby členských příspěvků veteránů)
 • tisk průkazek (členů a veteránů NOS PČR)
 • zpracování usnesení orgánů NOS PČR
 • zajišťování propagačních předmětů (objednávky, distribuce, evidence)

 

Pracovní email hlavicova@nosp.cz 
Služební telefon +420 974 823 947

 

Kristína ČOPOVÁ

Mgr. ČOPOVÁ Kristína 
administrativní pracovník:

 • správa a evidence členské základny  (základní organizace,
  členové základních organizací, přímého členství a veteráni)
 • agenda vkládání do rejstříkového soudu
 • agenda evidenčního programu ESNOS a komunikačního
  programu PAYSY (nastavování oprávnění,
  řešení požadavků úprav, podnětů, editace,
  vkládání dokumentů)

 

Pracovní email copova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 948

  

 

HUFOVÁ Kateřina, DiS.
ekonomický pracovník:

 • kompletní ekonomická agenda NSO PČR
 • zpracování podkladů pro účetnictví
 • zpracování mezd
 • personální agenda
Mobilní telefon  
Pracovní email  
Služební telefon +420 974 823 941 

 


 

KRÁLOVÁ Ilona
administrativní pracovník:

 • agenda smluv T-Mobile
 • agenda smluv 02 Family
 • benefity pro členy NOS PČR – informace
  (od 15.1.2020)


Mobilní telefon +420 734 266 265
Pracovní email kralova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 471 510