Kontrolní komise

 Vladimír Černý

 

 

 

 

 

 

Předseda Kontrolní komise NOS PČR

kpt. Ing. Vladimír ČERNÝ

e-mail
pro podání podnětu
 kontrolori@nosp.cz
Mobilní telefon  +420 775 951 502
Služební e-mail cerny@nosp.cz 
  

Místoředseda Kontrolní komise NOS PČR

prap. Bc. Tomáš JARKOVSKÝ

Mobilní telefon +420 777 016 158
Služební e-mail jarkovsky@nosp.cz
  

Další členové Kontrolní komise NOS PČR:

Lukáš HANŠPACH - kontrolori@nosp.cz 
Bc. Hynek HARUDA - haruda@nosp.cz
Patrik SCHANDL - kontrolori@nosp.cz
Mgr. Bc. Rudolf ČECH
Jan BAUDIS – baudis@nosp.cz