Rozhodčí komise

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda Rozhodčí komise NOS PČR 

prap. Mgr. Vladimír FORETNÍK

e-mail
pro podání podnětu
rozhodci@nosp.cz
Mobilní telefon +420 773 756 567
  

Další členové Rozhodčí komise NOS PČR:

Mgr. Stanislav NEUMAN - místopředseda rozhodčí komise

por. Mgr. et Mgr. Michal JILEČEK

Bc. Luděk LINHA