Smlouvy s dodatky pojistných produktů Kooperativa NOS PČR

- NA AKTUALIZACI VŠECH DOKUMENTŮ PRACUJEME!

 Soubor pojistných podmínek pro POJIŠTĚNÍ OSOB (PDF 381 kB)

Smlouvy a dodatky ke Kooperativě naleznete NOVĚ pod přihlášením ZDE...

 

Starší dokumenty...

Pojištění odpovědnosti

Pojistná smlouva č. 8602733372 o pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli (PDF 3 545kB)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8602733372 (PDF 1 729 kB)

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 31.03.2010 (PDF 2 036 kB)

Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 30.06.2010 (PDF 1 953 kB)

Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 30.09.2010 (PDF 1 996 kB)

Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 20.12.2010 (PDF 1 647 kB)

Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 31.12.2010 (PDF 1 950 kB)

Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 31.03.2011 (PDF 1 917 kB)

Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 30.06.2011 (PDF 1 888 kB)

Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 30.09.2011 (PDF 1 315 kB)

Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 8602733372 (PDF 752 kB)

Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 31.12.2011 (PDF 975 kB)

Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 20.04.2012 (PDF 875 kB)

Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 31.04.2012 (PDF 961 kB)

Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 30.06.2012 (PDF 988 kB)

Dodatek č. 15 k pojistné smlouvy č. 8602733372 z 27.09.2012 (PDF 950 kB)

Dodatek č. 16 k pojistné smlouvě č. 8602733372 (PDF 934 kB)

Dodatek č. 17 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 21.01.2013 (PDF 825 kB)

Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě č. 8602733372 z 29.03.2013 (PDF 886 kB)

 

Pojistná smlouva (kombinovaná)

Pojistná smlouva č. 5400863006 (PDF 5,25 MB; ukončená k 31.12.2017)

Pojistná smlouva č. 8603406214 (PDF 3,31 MB; platná od 1.1.2018)

Soubor pojistných podmínek pro životní pojištění 2012 (PDF 735 kB)

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (PDF 3,92 MB)

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění (PDF 2,38 MB)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci (PDF 5,95 MB)

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (PDF 4,03)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění osob (PDF 4,13)

Oceňovací tabulky platné od 1. 12. 2017 (PDF 932 kB)

  - denní odškodné (PDF 282 kB)

  - pracovní neschopnost (PDF 218 kB)- ukončené 30.4.2012

  - trvalé následky (PDF 171 kB)- ukončené 30.4.2012

  - trvalé následky (PDF 281 kB)

  - tělesné poškození (PDF 361 kB)

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5400863006 z 20.12.2010 (PDF 3 273 kB)

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 5400863006 z 30.12.2011 (PDF 835 kB)

Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 5400863006 z 20.03.2012 (PDF 1 836 kB)

Dotatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 5400863006 je technický a nemá charakter pro koncového uživatele.

Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 5400863006 (PDF 404 kB)

Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č.5400863006 (od 1.7.2013)

 

Pravidla placení pojistných smluv

Hrazení pojistných produktů ze strany ZO NOS PČR