Nošení služebního stejnokroje bývalým policistou

Dnem 1. ledna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, kde je v § 108 odst. 2 stanovena možnost udělení souhlasu policejního prezidenta nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením (při vhodných příležitostech) bývalému policistovi.

Písemnou žádost podává bývalý policista policejnímu prezidentovi.

Související dokumenty:

Vzor žádosti

Vyhláška č. 460/2008 Sb.

Zákon č. 273/2008 Sb.