Jednání vedení VS ČR s odborovými organizacemi

Dne 27. 9. 2018 se v Praze uskutečnilo jednání vedení VS ČR s odborovými organizacemi. Na programu bylo projednání návrhu Kolektivní dohody vyššího stupně. Dle našeho stanoviska návrh v současné podobě nesplňuje kritéria pro KD vyššího stupně. Zároveň je nutné zdůraznit, že zejména ve VS ČR je několik tisíc občanských zaměstnanců a není možné je opomenout. Tudíž by bylo nutné uzavřít souběžně i Kolektivní smlouvu vyššího stupně. Domníváme se, že KS a KD pro zaměstnance VS ČR má vyšší úroveň než předkládaný návrh.

Dalším bodem byla problematika perspektivy a možnost karierního postupu pro příslušníky ve služebním poměru. Panuje shoda, že se jedná o velmi důležitou oblast i z hlediska personální stabilizace a jednání budou pokračovat. Dále bylo široce diskutováno zajištění finančních prostředků na zvýšení zvláštních příplatků od ledna 2019. Z naší strany bylo zdůrazněno, že nelze rozevřít nůžky mezi příslušníky a občanskými zaměstnanci, kteří vykonávají činnosti v přímém kontaktu s vězněnými osobami.

Obdrželi jsme také stanovisko k některým našim požadavkům předloženým na minulém jednání. Zvýšení částky na stravenky a výstrojní náležitosti příslušníků, možnost individuálních ozdravných pobytů, čerpání „limitu“ zaměstnance z FKSP na odebranou stravu v plné výši - tyto požadavky budou projednány na příštím jednání za účasti příslušných zástupců OL, IT. Přeřazení zástupců vedoucích oddělení do 8. TT nebylo akceptováno, zvýšení počtu systemizovaných míst strážných ve 4. TT – probíhá optimalizace, přidělení     5. TT na místní jednotky JS bude prověřeno. Požadavek na zvýšení systemizovaných míst dozorců v 5. TT – byl navýšen v květnu (k diskuzi zda dostatečně). Povolení mobilních telefonů zaměstnancům nebylo akceptováno.

 

Josef Malý

Místopředseda NOS PČR pro VS