Výbor NOS PČR pro VS

  

Předseda Výboru NOS PČR pro Vězeňskou službu               Bc.Josef MALÝ
Věznice Pardubice, Oddělení výkonu trestu

   
Mobilní telefon +420 734 412 421
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Email jmaly@vez.pce.justice.cz

 Petr Cieluch

Místoředseda Výboru NOS PČR pro Vězeňskou službu
Petr CIELUCH
Vazební věznice Ostrava
Mobilní telefon +420 734 412 425
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní email  petr.cieluch@seznam.cz
Služební telefon  +420 724 218 433
Služební email  cieluch@nosp.cz
 
Členka Výboru NOS PČR pro Vězeňskou službu
Venuše HUDSKÁ
Věznice Rýnovice
Mobilní telefon +420 734 412 424
Email vhudska@vez.ryn.justice.cz
 
Člen Výboru NOS PČR pro Vězeňskou službu
Jaroslav AIM
Věznice Jiřice
Mobilní telefon +420 602 465 479
Email aimjaroslav@seznam.cz
 
Člen Výboru NOS PČR pro Vězeňskou službu
Bc. Zbyněk Pilař
Vazební věznice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
Mobilní telefon +420 778 704 466
Email zpilar@vez.brn.justice.cz
 
Člen Výboru NOS PČR pro Vězeňskou službu
Mgr. et Bc. Jiří Grosman
Věznice Horní Slavkov
Mobilní telefon +420 602 554 996
Email jirigrosman@seznam.cz